امروز 43 مرکز و پایگاه برای دریافت واکسن در شهرستان رشت در نظر گرفته شده است.

به گزارش ندای گیلان از رشت،مرکز بهداشت شهرستان رشت اعلام کرد : امروز ۴۳ مرکز و پایگاه به تزریق واکسن کرونا در شهرستان رشت اختصاص یافته است.

در این مراکز واکسن‌های سینوفارم نوبت اول و دوم و همچنین آسترازنیکا نوبت دوم ترزیق می‌شود.

شهروندانی که برای دریافت دوز اول واکسن کرونا مراجعه می‌کنند، باید از قبل پیامک زمان و مکان دریافت واکسن را دریافت کرده باشند.

مراکز ۴۳ گانه واکسیناسیون شهرستان رشت به این شرح است: