یک قاضی در صومعه سرا با استناد به درخواست ازدواج برای یک دختر دانش آموز ۱۳ ساله، آمادگی روحی و عاطفی او را برای پذیرش نقش همسری و احتمالا مادری تشخیص نداده است.

به گزارش ندای گیلان از صومعه سرا،سید حسین موسوی فر دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی صومعه سرا حکم ازدواج دختر ۱۳ ساله با یک جوان ۲۵ ساله را صادر نکرد.

در بخشی از حکم آمده که این دختر، آمادگی روحی لازم را برای پذیرش یک خانواده در نقش همسر و احتمالا مادر را با توجه به سن ۱۳ سالگی ندارد.

مطابق قانون مدنی ایران،عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط به اذن ولیّ به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح است.