طی حکمی دکتر محمدباقر خرمشاد به سمت معاون سیاسی وزیر کشور منصوب و جایگزین جمال عرف در این سمت شد.

به گزارش ندای گیلان از رشت،طی حکمی دکتر محمدباقر خرمشاد به سمت معاون سیاسی وزیر کشور منصوب شد.

وی دارای دکتری علوم سیاسی از دانشگاه لومیر لیون است و معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری همچنین ریاست سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی از سوابق خرمشاد است.

پیش از این جمال عرف عهده دار این سمت بود.