رئیس‌کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رشت با اشاره به ورود ماهانه 5 هزار پرونده به محاکم قضایی این شهرستان اظهار داشت: در حال حاضر 36 شعبه دادگاه با 38 قاضی در محاکم قضایی شهر رشت به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند.

به گزارش ندای گیلان،رئیس‌کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان رشت در دیدار با آیت الله رسول فلاحتی با اشاره به ورود ماهانه ۵ هزار پرونده به محاکم قضایی این شهرستان اظهار داشت: در حال حاضر ۳۶ شعبه دادگاه با ۳۸ قاضی در محاکم قضایی شهر رشت به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند.

مهرداد دارسرایی به به وجود ۱۳ شعبه در موضوع کیفری و جزایی در شهرستان رشت اشاره و خاطرنشان کرد: با توجه به موارد ذکر شده، در حال حاضر ۱۳ شعبه حقوقی در مجتمع چله‌خانه رشت فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره به فعالیت ۶ شعبه دادگاه خانواده در مجتمع پورسینای رشت ابراز داشت: در این راستا ۴ شعبه دادگاه انقلاب داریم و ماهانه بیش از ۵ هزار پرونده به محاکم قضایی شهر رشت وارد می‌شود.