پیش از این امیرتاجیک مدیر سابق شبکه مستند نیز در نامه ای سرگشاده به ضرغامی ادعاهایی درباره خروج و فروش آرشیو محرمانه سازمان صداوسیما مطرح کرده بود.

به گزارش ندای گیلان،ادعای سرقت از آرشیو صداوسیما و ساخت برنامه هایی از سوی شبکه های ماهواره ای با استفاده از آن ها، هر از گاهی مطرح می شود. در جدیدترین موضع گیری در این باره حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور در توئیتی کنایه وار به عزت ا… ضرغامی رئیس اسبق صداوسیما نوشت: «در این روزها یادی‌کنیم از عزتمندانی که آرشیو تلویزیون ملی ایران را با بودجه‌ای درخور ولی حفاظتی اندک دیجیتال کردند؛ اجنه هم آرشیو آماده را چون ورق زر ربودند و فروختند؛ نه به من و نه به تو بلکه به از ما برترانی که در تونل زمان اسطوره ساختند از عوامل دردهای بی‌درمان ملت ایران.» اما توئیت آشنا بدون پاسخ نماند و ضرغامی هم نوشت: «قرار بود پرونده‌سازی را جمع کنید! شفاف سازی« واجا»ی خودتان را قبول دارم. اون از چرخ زندگی، اون از چرخ هسته ای، اون از تحمل منتقد، این هم از پرونده‌سازی. چهار چرخ را با هم پایین نیاورید! باید هنوز رانندگی کنید!»
در همین باره سید احسان قاضی زاده هاشمی عضو شورای نظارت بر صداوسیما در گفت و گو با رویداد24 خبر داد که اساساً موضوع فروش آرشیو صداوسیما در این شورا مطرح نشده است.
وی در عین حال تأکید کرد که آشنا عضو شورای نظارت است و اگر پیگیر باشد به عنوان عضو می تواند این موضوع را در شورا مطرح کند. پیش از این امیرتاجیک مدیر سابق شبکه مستند نیز در نامه ای سرگشاده به ضرغامی ادعاهایی درباره خروج و فروش آرشیو محرمانه سازمان صداوسیما مطرح کرده بود.

در چندسال گذشته شبکه های فارسی زبان خارجی با داشتن آرشیو کاملی از دوران حکومت پهلوی و دوران انقلاب اقدام به ساخت مستندهایی در خصوص وقایع به وقوع پیوسته در این دوران کرده اند که با واکنش های زیادی همراه شده است.