۵۷ مراکز واکسیناسیون در رشت و خمام (شنبه ۱۷ مهر) آماده تزریق واکسن به عموم مردم هستند.در این مراکز تزریق واکسن سینوفارم ۱ و ۲، آسترازنکا ۲ و دز دوم برکت صورت می گیرد.

به گزارش ندای گیلان از رشت،۵۷ مراکز واکسیناسیون در رشت و خمام (شنبه ۱۷ مهر) آماده تزریق واکسن به عموم مردم هستند.

در این مراکز تزریق واکسن سینوفارم ۱ و ۲، آسترازنکا ۲ و دز دوم برکت صورت می گیرد.

برای اطلاع بیشتر در خصوص واکسن کرونا با شماره ۴۴۰۱ تماس بگیرید.

آدرس پایگاه شبانه روزی پارس خزر: شرکت پارس خزر ابتدای جاده سنگر، روبروی انبار نفت