منابع دیپلماتیک تاکید کردند هیئت فرانسوی در سفر به تهران پرونده های مهم منطقه از جمله انتخاب رئیس جمهور جدید لبنان را مطرح خواهد کرد. ولید جنبلاط رئیس حزب سوسیالیست ترقی خواه لبنان هم با اشاره به این مسئله سفر فابیوس به تهران را نبض سنجی اروپا از حسن نیت ایران در مرحله پس از توافقنامه هسته ای توصیف کرد.

روزنامه لبنانی الدیار نوشت: لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه در سفر هفته آینده خود به ایران، اسامی سه نامزد برای برعهده گرفتن ریاست جمهوری لبنان را به تهران پیشنهاد می کند.
لوران فابیوس در سفر به تهران تلاش خواهد کرد از گشایش در روابط اقتصادی اروپا و ایران در پی دستیابی به توافقنامه هسته ای برای حل بحران داخلی لبنان به ویژه انتخاب رئیس جمهور جدید این کشور استفاده کند.

منابع دیپلماتیک در پاریس مدعی هستند ایران در مرحله آینده به اروپا برای بازگشت به عرصه بین المللی و شکستن انزوای تهران نیاز خواهد داشت. به ویژه که آمریکا با توجه به نزدیک شدن به مرحله انتخابات ریاست جمهوری و فشارهای داخلی و خارجی بر کاخ سفید، احتمالا موضع سرسختانه ای در برابر ایران اتخاذ خواهد کرد.

منابع دیپلماتیک تاکید کردند هیئت فرانسوی در سفر به تهران پرونده های مهم منطقه از جمله انتخاب رئیس جمهور جدید لبنان را مطرح خواهد کرد. ولید جنبلاط رئیس حزب سوسیالیست ترقی خواه لبنان هم با اشاره به این مسئله سفر فابیوس به تهران را نبض سنجی اروپا از حسن نیت ایران در مرحله پس از توافقنامه هسته ای توصیف کرد.

به گفته منابع لبنانی، فابیوس در صورتی که با تعامل مثبت مقامات ایرانی روبرو شود، سه نام را برای برعهده گرفتن سمت ریاست جمهوری لبنان مطرح خواهد کرد. این منابع تاکید کردند کشورهای غربی و عربستان تصمیم گرفته اند نامزد ریاست جمهوری لبنان را خودشان مطرح کنند و فقط به دنبال جلب موافقت ایران باشند.

منابع نزدیک به گروه چهاردهم مارس با این وجود دستیابی به راه حلی برای بحران انتخاب رئیس جمهور جدید لبنان را بعید دانست.

/انتخاب