سرپرست فرمانداری ماسال بر لزوم بهره گیری از پست در راستای خدمات نوین ارتباطی تاکید کرد.

به گزارش ندای گیلان از ماسال، جعفر صفری در نشست با سرپرست و کارکنان اداره پست ماسال که به مناسبت هفته پست برگزار شد با تاکید بر نقش اساسی ارتباطات در دنیای امروز و تاثیر آن در توسعه کشورها، گفت : شبکه پستی ، شبکه عظیمی است که جهان را به هم متصل کرده و بزرگترین شبکه توزیع فیزیکی را ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه هفته پست فرصتی مناسب جهت آگاهی بخشیدن به افراد جامعه در خصوص نقش این نهاد خدمتگزار در زندگی روزمره آنان و سهم آن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها است، تصریح کرد : خوشبختانه شرکت ملی پست علی رغم توسعه خدماتی ارتباط الکترونیکی به خوبی توانست خود را با وضعیت جدید صنعت ارتباطات تطبیق دهد و از این تهدید به عنوان فرصتی جهت توسعه خدمات خود بهره ببرد که ارائه خدمات الکترونیک شرکت پست مانند سامانه یکپارچه املاک کشور ملقب به سیماک از جمله این خدمات جدید است که می تواند نقش به سزایی در جهت شفاف سازی و نظارت بر عملکرد ادارات داشته باشد.

سرپرست اداره پست شهرستان ماسال نیز در این نشست با بیان اینکه امروزه پست با کاهش فاصله ها و بهره وری زمان در توسعه خدمات عمومی نقش ویژه را ایفا میکند، افزود: این امر مگر در سایه فعالیت های شبانه روزی کارمندان شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران محقق نمی شود.

زارع با اشاره به اجرای پروژه های جدید مبتنی بر فناوری پست از سوی این اداره، اضافه کرد: 2پروژه بزرگ سیماک و جی نف( نظام ملی آدرس گذاری مکان محور کشور) در ماسال اجرا خواهد شد .
وی ادامه داد: اداره پست ماسال کلیه سرویسهای عادی سفارشی پیشتاز و ویژه و ارسال مرسولات برای خارج از کشور و ثبت نام اولیه کارت ملی هوشمند انجام میشود.