رئیس سازمان جهاد کشاورزی گفت: قیمت نان رایج و سنتی افزایش نمی‌یابد و شخص با همان قیمت قبلی و مصوب خریداری می کند.

به گزارش ندای گیلان از رشت،  دکتر صالح محمدی در خصوص پرداخت یارانه نان اظهار کرد: برای پرداخت یارانه ابتدا از سوی سازمان صنعت معدن و تجارت با هماهنگی اداره امور مالیاتی نسبت به تحویل دستگاه کارتخوان استاندارد به نانوایی ها اقدام می شود که دارای کد رهگیری و به بانک عامل متصل باشد.

وی افزود: هیچ کارت جدید و افتتاح حساب مجدد نیاز نیست و در صورت خرید توسط مشتری به صورت آنلاین مابه تفاوت قیمت نان به حساب نانوا واریز میشود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی با بیان این که بخش مهمی از آرد یارانه ای صنف و صنعت از طریق صادرات ماکارونی، بیسکویت و سایر مشتقات آرد از کشور خارج می‌شود گفت: در بخش صنف و صنعت را به یک پنجم قیمت از دولت می‌خریدند و با تولید مشتقات آرد از جمله ماکارونی و غیره آن را به  کشور های دیگر صادر می کردند.

دکتر صالح محمدی با عنوان این مطلب که در اصل یارانه در سر سفره خارجی ها می رفت ادامه داد: لذا به خاطر موضوع مطروحه و جلوگیری از خروج یارانه به سایر کشورها قیمت گندم از ۲۷۰۰ تومان به ۱۲۰۰۰ تومان افزایش یافت.