تیم منتخب تکواندو خردسالان گیلان با سرمربیگری استاد حسین زاده و مربیان استاد زیرک و استاد نگاری که به مسابقات کشوری راه یافته بودند توانستند به قهرمانی کشور دست یابند.

به گزارش ندای گیلان از رشت، تیم منتخب تکواندو خردسالان گیلان با سرمربیگری استاد حسین زاده و مربیان استاد زیرک و استاد نگاری که به مسابقات کشوری راه یافته بودند توانستند به قهرمانی کشور دست یابند.
اسامی ذیل بعنوان قهرمانان رده خردسالان این رشته در سطح کشور هستند.
ساقی خاکپور (کاپیتان)
مبینا عبادی
صبا قربی
ماهک جعفری
لیانا نصیری
ایرسا شعبان عبدالمحمدی
ستاره بهروزی
زهرا میرزایی
فاطمه امیری
آدرینا جسمانی