مدیرکل میراث‌ فرهنگی گیلان گفت: قطورترین دیوار تاریخی از دوره صفویه و به عرض بیش از ۹۰ سانتی متر در شهر رشت کشف شد.

به گزارش ندای گیلان از رشت، ولی جهانی اظهار کرد: پس از اخذ مجوز گمانه‌زنی به منظور پاسخ به استعلام در بلوار امام شهر رشت، در اثناء کاوش‌های باستان‌شناسی، به سرپرستی دکتر میرصالحی دیوار سازه‌ای آجری از دوره صفویه به قطر بیش از ۹۰ سانتی متر کشف شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان گیلان، دیوار مذکور را قطورترین دیوارهای بدست آمده از دوران‌های مختلف تاریخی در گیلان دانست و افزود: به منظور بررسی و کیفیت سازه‌های احتمالی بجای مانده از گذشته بخصوص در بافت‌های تاریخی، پیش از صدور هرگونه مجوز ساخت و ساز انجام عملیات گمانه‌زنی و پژوهش باستان‌شناسی در دستور کار قرار گرفته و مورد اخیر نیز در همین راستا تعریف گردیده است.

گمانه زنی و کاوش‌های تاریخی خانه مقیمی در رشت که از اوایل مرداد در یک فصل آغاز شده همچنان ادامه دارد. خانه مقیمی از بنا‌های تاریخی متعلق به اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی است.

این خانه در خیابان امام خمینی رشت واقع شده و وراث این خانه را فروخته اند و در حال حاضر از این خانه به عنوان پارکینگ استفاده می‌شود.

در ۱۰ گمانه زنی به عمق ۲ متر انجام شد که در برخی گمانه‌ها تا یازده لایه نیز شناسایی و بررسی شده است. معماری شهری این بنا از ساز‌ه های آجر خشتی با ابعاد ۲۰ در۲۰ و قطر ۴ یا ۵ سانت است.