فرماندار رشت با اشاره به اهمیت توجه به الگوهای جدید سرمایه‌گذاری و تشویق به استفاده از تجربه سرمایه‌گذاران موفق، اظهار داشت: تنوع و تعدد ظرفیت‌های گردشگری رشت، قابلیت تبدیل به منبع مهم درآمد پایدار شهرستان را دارا است.

به گزارش ندای گیلان از رشت، حمیدرضا امام پناهی در جلسه بررسی فرصت‌های سرمایه گذاری گردشگری شهرستان، که با حضور معاون سرمایه‌گذاری اداره کل میراث فرهنگی، بخشداران و شهرداران تابعه صورت پذیرفت؛ با تاکید بر اهمیت شناسایی تهدیدها، فرصت‌ها و موانع سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری شهری و روستایی، اظهار داشت: انجام طرح‌های مطالعاتی و برگزاری همایش‌ها و نمایشگاه‌های تخصصی با هدف معرفی ظرفیت‌های مناسب به بخش خصوصی، افزایش رفاه و تقویت سبد اقتصادی خانوار در جامعه میزبان را در پی خواهد داشت.

امام پناهی با اشاره به این مطلب که توجه بیشتر به جاذبه‌های کمتر دیده شده شهرها در توسعه صنعت گردشگری، رویکردی نوین محسوب می‌شود، اظهار داشت: همانند بسیاری مناطق جهان که توریسم سهم عمده ای در تامین و تحقق بودجه را به خود اختصاص داده است؛ تنوع و تعداد جاذبه های گردشگری شهری و روستایی رشت نیز می تواند با خلق مشاغل و فرصت های جدید، به منبع اصلی درآمد پایدار شهرستان در تمام ایام سال تبدیل شود.

فرماندار رشت تعمیر اصولی و بهسازی بناهای تاریخی شهر رشت به کمک بخش خصوصی و در امتداد طرح‌های رونق بخش گردشگری را عاملی برای ماندگاری مسافرین دانسته و گفت: اکوتوریسم و تجاری سازی صنایع و تولیدات روستایی نیز از جمله مواردی است که در صورت حمایت، توانایی ایجاد تغییرات محسوس در آینده نیروی کار روستایی را دارا است.

وی افزود: با توجه به تاثیر مستقیم توسعه گردشگری در رونق کسب و کار دیگر حوزه‌ها، حضور فعال در نمایشگاه و همایش معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، در دستور کار دستگاه های مرتبط و شهرداری ها قرار گیرد.