بخشی از زمین یک تالار عروسی در صومعه سرا فروریخت و چند نفر از مهمان دچار جراحت سطحی شدند.

به گزارش ندای گیلان از صومعه سرا،شامگاه چهارشنبه در هنگام برگزاری جشن عروسی در یکی از تالارهای شهر صومعه سرا ناگهان بخشی از زمین تالار فرو ریخت.

در این حادثه چند نفر از مهمانان دچار جراحت سطحی شدند.