برنامه پروازهای ورودی و خروجی داخلی فرودگاه سردارجنگل رشت 21 فروردین 98 اعلام شد.

به گزارش خبرنگار ندای گیلان از رشت،برنامه پروازهای ورودی داخلی فرودگاه سردارجنگل رشت 21 فروردین 98 به شرح زیر است:

زمان برنامه ای
ایرلاین
شماره پرواز
مبدا
وضعیت
زمان واقعی
هواپیما
چهار شنبه 09:20 ایران ایر IRA3331 تهران طبق برنامه A320
چهار شنبه 11:40 ایران ايرتور IRB904 مشهد طبق برنامه MD82
چهار شنبه 11:45 کیش KIS7136 کیش طبق برنامه MD82
چهار شنبه 17:55 آسمان IRC844 تهران طبق برنامه ATR-72-200/210
چهار شنبه 21:50 ایران ایر IRA3496 اهواز طبق برنامه 100

 

برنامه پروازهای خروجی داخلی فرودگاه سردارجنگل رشت 21 فروردین 98 به شرح زیر است:

زمان برنامه ای
ایرلاین
شماره پرواز
مقصد
وضعیت
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
سه شنبه 21:45 ایران ایر IRA3332 تهران باطل شد ATR-72-500
چهار شنبه 09:55 ایران ایر IRA3497 اهواز طبق برنامه A320
چهار شنبه 12:30 ایران ايرتور IRB905 مشهد طبق برنامه MD82
چهار شنبه 12:30 کیش KIS7137 کیش طبق برنامه MD82
چهار شنبه 18:25 آسمان IRC845 تهران طبق برنامه ATR-72-200/210
چهار شنبه 22:25 ایران ایر IRA3330 تهران طبق برنامه 100