رئیس بسیج اساتید گیلان با اشاره به غفلت در زمینه انجام فعالیت های پژوهشی با موضوع میرزا، گفت: یک مستند علمی درباره «نهضت جنگل» توسط بسیج اساتید گیلان ساخته می شود.

به گزارش ندای گیلان از رشت،کیوان میرزایی امروز در مراسم پاسداشت یکصدمین سالگرد «میرزا کوچک جنگلی و قیام نهضت جنگل» با تاکید بر ضرورت بررسی نهضت میرزا به طور علمی و دقیق، گفت: جای خالی یک کار پژوهشی و علمی درباره نهضت میرزا احساس می‌شود.

رئیس بسیج اساتید گیلان با بیان اینکه تبیین ابعاد نهضت جنگل و معرفی اسطوره‌ها و قهرمانان به مردم موجب هویت بخشی به جامعه می‌شود، افزود: اتحاد ملی از طریق شناخت اسطوره‌ها امکان پذیر است.

وی میرزا کوچک جنگلی را عنصر هویت بخش و حریت بخش ملت ایران دانست و تصریح کرد: نسل جدید از طریق آگاهی یافتن از گذشته و افتخاراتی همچون میرزا به خودشناسی می‌رسد.

میرزایی با بیان اینکه الگوها و قهرمانان ما در گذشته افرادی مانند میرزا کوچک و در حال حاضر سردار سلیمانی است، ادامه داد: کم کاری‌ها در معرفی شخصیت‌های بزرگ تاریخی موجب غفلت شده است.

رئیس بسیج اساتید گیلان با بیان اینکه اثربخشی میرزا کوچک و معرفی شخصیت وی در آن دوره تاریخی مغفول مانده است، بیان کرد: یکی از برنامه‌های سازمان بسیج اساتید گیلان ساخت یک مستند علمی درباره نهضت جنگل است.