مراسم تکریم و معارفه رییس حوزه قضایی بخش خشکبیجار با حضور معاون قضایی رییس کل دادگستری استان گیلان برگزار و علی توکلی میاندهی با ابلاغ حکمی از سوی رئیس قوه قضاییه به عنوان رئیس حوزه قضایی خشکبیجار معرفی شد.

به گزارش ندای گیلان از رشت،در بخش خشکبیجار با حضور فریدون حسن‌پور معاون قضایی رییس کل دادگستری استان گیلان، علی توکلی میاندهی با ابلاغ حکمی از سوی رئیس قوه قضاییه به عنوان رئیس حوزه قضایی خشکبیجار معرفی شد و از تلاش‌های علی‌اصغر محمودیان تقدیر شد.

گفتنی است علی توکلی میاندهی پیش از این ریاست شعبه ۴ دادگاه خانواده رشت را برعهده داشت.

علی‌اصغر محمودیان نیز با حکم رئیس قوه قضاییه، به سمت معاون دادستان عمومی و انقلاب رشت منصوب شد.