علی بهارمست با ۷ رای اعضای شورای ششم یکبار دیگر بعنوان سرپرست شهرداری رشت انتخاب شد.

به گزارش ایلنا از رشت، پس از پذیرفته شدن استعفای سید محمد احمدی توسط شورای ششم، بلافاصله رای گیری جهت انتخاب سرپرست شهرداری رشت برگزارشد که علی بهارمست از مدیران خوش نام شهرداری با ۷ رای اعضای شورای ششم یکبار دیگر بعنوان سرپرست شهرداری رشت انتخاب شد.

بهارمست از جمله چهره های بی حاشیه شهرداری رشت است که با توجه به چهره ورزشی که دارد از محبوبیت خوبی در بین شهروندان نیز برخوردار است.

پیش از این بهارمست معاونت منابع انسانی شهرداری رشت را بر عهده داشت.