طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد، علیرضا نوروزی بهمبری مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان شد.

به گزار ندای گیلان،فرهاد دژپسند در این حکم، با اشاره به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده نوروزی و پیشنهاد معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد برای انتصاب وی، مواردی چون پیگیری و اجرای سیاست ها و خط مشی های اقتصادی و مالی کشور، اعمال نظارت بر امور مالی و عملکرد ذیحسابان و پیگیری بهبود مستمر محیط کسب و کار در سطح استان گیلان را به عنوان برخی از اولویت های کاری نوروزی تعیین کرده است.

علیرضا نوروزی گیلانی ست و مدیریت کلی امور اقتصاد و دارایی استان اردبیل و کارشناسی سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان را در کارنامه کاری خود دارد.

پیش از این عظیمی مدیر کل امور اقتصادی و دارایی گیلان بود .

هفته گذشته با حکم فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و دارایی عظیمی به عنوان معاون این وزارتخانه منصوب شد.