انتظار می رود حراست و بازرسی این مجموعه ها یا جلوی رانت اطلاعاتی خاص را گرفته و یا اسناد اداری را در اختیار تمام رسانه ها قرار دهند تا برخی با انتشار این اسناد بدنبال کسب محبوبیت برای خود نباشند.

به گزارش ندای گیلان از رشت، برخی از رسانه ها نامه ای از معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان خطاب به شرکت آب منطقه ای استان را منتشر کردند و آن را دستورتوقف کامل شیوه نامه طرح ساماندهی رودخانه های گیلان عنوان کردند که با چاشنی پروپاگاندای رسانه ای توقف طرح دکتر سالاری در روز تودیع و معارفه استاندار گیلان و حضور وی در استان همراه بود.

با بررسی خبرنگار ندای گیلان در روز گذشته و امروز و با توجه به مستندات موجود، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گیلان با این نامه نگاری دستور توقف دائم اجرای ساماندهی رودخانه ها را صادر نکرده و بلکه با اشاره به نامه دفتر ریاست جمهوری مبنی بر اصلاح برخی از نواقصات این طرح، مقرر شده تا زمان اصلاح برخی از این ایرادات وارده موقتاً شرکت آب منطقه ای گیلان بر اساس قانون قبلی خود عمل نماید و سپس اجرای شیوه نامه در دستور کار قرار گیرد.

البته نامه معاونت عمرانی استانداری گیلان خطاب به شرکت آب منطقه ای که بصورت عجیبی در فضای رسانه ای مخالفان دولت منتشر شده که انتشار مکاتبات اداری بر اساس قانون تخلف مسحوب می شود، از جمله موارد خاصی است که با اهداف کاملاً سیاسی در جهت تخریب استاندار سابق گیلان رخ داد تا بتوانند به این واسطه در روز تودیع وی از استانداری گیلان برای افکار عمومی حاشیه ایجاد نمایند.

نکته قابل توجه و تذکر این است که چرا اسناد اداری و مخصوصاً پرداخت های خاص به برخی افراد در اختیار سایر رسانه ها قرار نگرفته و اینچنین اسناد اداری دستگاه حاکمیتی استان فقط در اختیار فضایی خاص قرار می گیرد که این در نوع خود یک رانت اطلاعاتی درون سازمانی توسط عده ای از کارکنان این دو تشکیلات محسوب می شود و انتظار می رود حراست و بازرسی این مجموعه ها یا جلوی رانت اطلاعاتی خاص را گرفته و یا تمام اسناد اداری را در اختیار تمام رسانه ها قرار دهند تا برخی با انتشار این اسناد برای خود محبوبیت کسب نکرده و باصطلاح ناجی و افشارگر اطلاعات نادرست به افکار عمومی منتقل نکنند.