بهراد ذاکری با اشاره به عدم تایید سومین منتخب شورای رشت توسط وزارت کشور گفت: عدم تأیید منتخب شورا برای تصدی پست شهرداری قصور وزارت کشور است و تا وقتی دلایل مکتوب عدم تأیید به شورای شهر رشت ارسال نشود بنده بر رأی خود اصرار دارم.

به گزارش ندای گیلان، بهراد ذاکری عضو شورای  شهر رشت با بیان اینکه شورا پیش از رأی گیری علی قلیزاده، از وزارت کشور و نهادهای نظارتی برای تأیید شهردار منتخب استعلام کرده و پاسخ مثبت دریافت کرده بود گفت: تا زمانی که وزارت کشور کتباً دلایل قانونی عدم تأیید صلاحیت این منتخب را به شورای شهر رشت اعلام نکند بر انتخاب خود اصرار دارم.

عضو شورای شهر رشت در ادامه با بیان اینکه عدم تأیید منتخب شورا برای تصدی پست شهرداری قصور وزارت کشور است، گفت: کوتاهی وزارت کشور در ارسال حکم علی‌قلیزاده پذیرفتنی نیست.

ذاکری با تأکید بر اینکه این موضوع باید از طریق رسانه اطلاع رسانی شده و انتقال داده شود، بیان کرد: شورای شهر رشت پیش از رأی گیری برای تأیید علی‌قلیزاده استعلام کرده بود. به همین دلیل شورا ایشان را انتخاب کرد و وزارت کشور برعکس وی را تأیید نکرد و این روش برخورد پذیرفتنی نیست.

وی با انتقاد از عملکرد دوگانه وزارت کشور، تاکید کرد: وزارت کشور هر روز عملکرد ضعیف‌تری از خود نشان می‌دهد. انتخاب اعضای شورا، انتخاب مردم است و وزارت کشور باید به این انتخاب احترام بگذارد.

ذاکری ادامه داد: بنده بر انتخاب خود مصر هستم و تا وقتی دلایل مکتوب عدم تأیید به شورای شهر رشت ارسال نشود بنده بر رأی خود اصرار دارم. انتخاب ما درست بوده و تمامی مراحل استعلام پیش از انتخاب انجام شده بود. هر گونه تبعات اجتماعی این موضوع برعهده وزارت کشور است.

وی تأکید کرد: ما در برابر دلایل موجه و قانونی تمکین می‌کنیم ولی انتخاب مجدد بر مبنای گزارش شفاهی از نظر بنده قابل قبول نیست.مهر