نماینده عالی دولت در گیلان بر استفاده از مصالح استخراجی از معادن استان برای آبادانی و توسعه متوازن شهرستان های مختلف تاکید کرد و گفت: ظرفیت های معادن گیلان با رعایت موازین زیست محیطی توسعه یابد.

به گزارش ندای گیلان از رشت،دکتر اسدالله عباسی در جلسه شورای معادن استان با اشاره بر لزوم استفاده منابع موجود در استان جهت توسعه سرزمینی اظهار کرد: معادن از جمله ظرفیت های اقتصادی گیلان است که باید با رعایت موازین زیست محیطی توسعه پیدا کند.

وی توجه به صلاحیت فنی در حوزه اکتشاف معادن را امری ضروری خواند و افزود: نباید به بهانه توسعه معادن ، موجبات تخریب محیط زیست و نگرانی جامعه میزبان را فراهم کرد .

دکتر عباسی با تاکید بر استفاده از مصالح استخراجی از معادن گیلان برای آبادی و توسعه استان ، خاطرنشان کرد: در مواردی که چارچوب قانونی و تکالیف تعیین شده از سوی بهره برداران معادن رعایت نشود، باید در اسرع وقت نسبت به خلع ید و واگذاری به افراد اهل و کارشناس اقدام شود.

استاندار گیلان یادآور شد: برگزاری جلسات کارشناسی معادن باید منجر به تصمیم گیری و سیاست گذاری اثربخش در این بخش باشد، از اینرو مدیران دستگاه های عضو کارگروه باید ضمن اشرافیت کامل به قوانین و مقررات این بخش، در حوزه تصمیم گیری مشارکت موثر داشته باشند.

در این جلسه محمدرضا احمدی سنگری و سید علی آقازاده از نمایندگان مردم شهرستان های رشت و خمام و مهرداد گودرزوند چگینی نماینده مردم شهرستان رودبار در مجلس شورای اسلامی و دیگر اعضا نقطه نظرات خود را بیان کردند.