فرماندار رودبار در نشست بررسی مشکلات شهر توتکابن در شهرداری این شهر گفت: معرفی ویژه توتکابن ضروری است و برای گام نخست در محدوده ی آزاد راه رشت -قزوین باید آغاز کرد.

به گزارش ندای گیلان از رودبار ، محمد صالح ضیایی ابیان داشت؛ عدالت و نگاه متوازن را محور توسعه در شهرستان رودبار قرار داده ایم و توام با بازدیدهای میدانی، نشست های محلی و منطقه ای را در دستور کار قرار داده ایم.
فرماندار یادآور شد: در راستای برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت توسعه و عمران شهرستان رودبار برای شهر توتکابن نیز برنامه تدوین کرده ایم.
ضیایی گفت؛ با توجه به جنگ سخت اقتصادی که دشمن برای ما ایجاد کرده است باید با وفاق و همدلی و وحدت بین مردم و مسئولین از این جنگ سخت سربلند بیرون بیاییم و هرگونه قصور در ارائه خدمت به مردم قابل پذیرش نیست.
وی همچنین گفت؛ بخشی از مشکلات شهر توتکابن در اعتبارات کمیته برنامه ریزی دیده شده است و مابقی مشکلات هم از مبادی ملی پیگیری می شود.
فرماندار بیان کرد؛ شروع کار فرهنگی از مدارس که در سال جدید بعنوان تکلیف در سند چشم انداز ابلاغ شده است باید در دستور کار قرار بگیرد.
ضیایی خاطرنشان کرد: در راستای تحقق رونق تولید که نقشه راه ترسیمی رهبر معظم انقلاب است، پویایی طرح های گردشگری و بوم گردی و ایجاد اشتغال از این راه را نیز وجهه همت قرار داده ایم.
وی در خصوص حل مشکلات شهر توتکابن گفت؛ حریم شهر باید در اسرع وقت تعیین تکلیف شود، روشنایی معابر شهر توتکابن بهبود یابد و کلاس لوله گاز عبوری از شهر توتکابن هم با پیگیریهای انجام شده در سال جاری تغییر خواهد کرد.وی افزود؛ عدالت و نگاه متوازن را محور توسعه در شهرستان رودبار قرار داده ایم و توام با بازدیدهای میدانی، نشست های محلی و منطقه ای را در دستور کار قرار داده ایم.
فرماندار یادآور شد: در راستای برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت توسعه و عمران شهرستان رودبار برای شهر توتکابن نیز برنامه تدوین کرده ایم.
ضیایی گفت؛ با توجه به جنگ سخت اقتصادی که دشمن برای ما ایجاد کرده است باید با وفاق و همدلی و وحدت بین مردم و مسئولین از این جنگ سخت سربلند بیرون بیاییم و هرگونه قصور در ارائه خدمت به مردم قابل پذیرش نیست.
وی همچنین گفت؛ بخشی از مشکلات شهر توتکابن در اعتبارات کمیته برنامه ریزی دیده شده است و مابقی مشکلات هم از مبادی ملی پیگیری می شود.
فرماندار بیان کرد؛ شروع کار فرهنگی از مدارس که در سال جدید بعنوان تکلیف در سند چشم انداز ابلاغ شده است باید در دستور کار قرار بگیرد.
ضیایی خاطرنشان کرد: در راستای تحقق رونق تولید که نقشه راه ترسیمی رهبر معظم انقلاب است، پویایی طرح های گردشگری و بوم گردی و ایجاد اشتغال از این راه را نیز وجهه همت قرار داده ایم.
وی در خصوص حل مشکلات شهر توتکابن گفت؛ حریم شهر باید در اسرع وقت تعیین تکلیف شود، روشنایی معابر شهر توتکابن بهبود یابد و کلاس لوله گاز عبوری از شهر توتکابن هم با پیگیریهای انجام شده در سال جاری تغییر خواهد کرد.