معاون خدمات بیمه ای بانک کشاورزی استان گیلان باتوجه به تغییرات اقلیم وبروز خسارتها در محصولات کشاورزی ،خریدبیمه کشاورزی بیش از پیش ضروری خواهد بود.

به گزارش ندای گیلان از رشت،معاون خدمات بیمه ای بانک کشاورزی استان باتوجه به تغییرات اقلیم وبروز خسارتها در محصولات کشاورزی ،خریدبیمه کشاورزی بیش از پیش ضروری خواهد بود ،

وی ضمن اعلام تمدید فروش بیمه نامه در محصولات پاییزه تا پایان بهمن ماه سال جاری ،مهلت خرید بیمه محصولات باغی وتنه درختان را تاپایان دی ماه وسایر محصولات تحت پوشش بڄز ماهیان گرم ابی وزتبورعسل بدون محدویت عنوان نمو.

عبداللهی فر در بخش دیگری از گفت: با پیگیریهای مدیریت بانک کشاورزی وستادبیمه کشاورزی استان از طریق استانداری و نمایندگان مجلس ،لایحه حذف ۹درصد از حق بیمه کشاورزی ازدولت به مجلس مطرح ودرتاریخ ۱۲تیرماه سالجاری براساس مصوبه مجلس محترم درخصوص درکنار سایر تݝییرات قانون ارزش افزدوه ، ۹درصد ارزش افزوده از حق بیمه محصولات کشاورزی انجام ،که به لطف خدا از تاریخ ۱۳دیماه اجرایی شد ه است ۰

وی ادامه داد:تقسیط حق بیمه ،تسهیلات بیمه ای ،تخفیفات بیمه ای نمایندگی های بیمه و،،،از سایر تمهیداتی است که توسط شعب بانک کشاورزی استان و۲۰نمایندگی بیمه کشاورزی استان درسالی که مزین به نامڴداری مقام معظم رهبری (تولید ،پشتیبانی هاومانع زدایی ها ) می باشد ، بهره برداران محترم بخش کشاورزی در خرید بیمه نامه استفاده نمایند.
(بیمه بی شک ،راهکاری لازم واجرایی است ،
این زمان ،بی بیمه ماندن اخرش تنهایی است )