روزنامه های گیلان امروز با پرداختن به مسائل مختلفی از جمله تاکید استاندار گیلان به نظارت مردم بر اجرای حقوق شهروندی به گیشه روزنامه فروشی ها آمدند.