به گزارش ندای گیلان،صفحه اول روزنامه های استان در ادامه امده است: