به گزارش ندای گیلان،صفحه اول روزنامه های گیلان در ادامه آمده است: