روزنامه های گیلان امروز در صفحه اول خود به موضوعاتی همچون درخواست نمایندگان برای حذف بودجه انتقال آب خزر و بازار شب عید در این استان پرداختند.