روزنامه های گیلان صبح امروز با پرداختن به موضوعات مهم استان در تیترهای صفحه اول خود، در گیشه روزنامه فروشی ها عرضه شدند.