روزنامه های گیلان صبح امروز با پرداختن به موضوعات مختلفی در گیشه روزنامه فروشی ها عرضه شدند.

 

به گزارش ندای گیلان از رشت ، صفحه اول روزنامه های گیلان 28 مهر 98 بشرح زیر است: