روزنامه های گیلان صبح امروز با پرداختن به موضوعات مختلفی در گیشه روزنامه فروشی ها عرضه شدند

به گزارش ندای گیلان از رشت ، صفحه اول روزنامه های گیلان 13 مهر 98 بشرح زیر است: