در شهر رشت عملاً هیچ توجهی به وضعیت کودکان دارای نقص حرکتی نشده و می‌بایست فضای حرکتی، آموزشی، تفریحی و ورزشی مناسب برای این بخش از کودکان جامعه را ایجاد کرد.

به گزارش ندای گیلان از رشت، سال گذشته شهر رشت به دبیری مجمع شهر دوستدار کودک و یکی از شهرهای عضو آن انتخاب شد، موضوعی که تنها در اسم و عنوان زیباست و کاری برای زدودن مشکلات شهر رشت در حوزه کودکان انجام نشده است.

کودکان دارای نقص حرکتی

در شهر رشت عملاً هیچ توجهی به وضعیت کودکان دارای نقص حرکتی نشده و می‌بایست فضای حرکتی، آموزشی، تفریحی و ورزشی مناسب برای این بخش از کودکان جامعه را ایجاد کرد.

کودکان سندروم داون و اوتیسم

چند سال قبل بود که در شهر رشت دیواری به نام دیوار ۴۷ برای کودکان سندروم داون نام‌گذاری و این کودکان عزیز و مهربان شهر رشت با دستان خود این دیوار را نقاشی و رنگ‌آمیزی کردند، اما در اقدامی عجیب هنگام حضور رئیس مجمع شهرهای دوستدار کودک در رشت این دیوار از نقاشی این کودکان پاک‌سازی شد و نقشی دیگر بر روی آنجا خشک کرد! در خصوص این کودکان و کودکان اوتیسم نیز اقدامات مناسبی در شهر رشت تاکنون انجام نشده است.

پارک‌های کودک رشت دارای نقص فنی و غیراستاندارد هستند

طی سال‌های اخیر پارک‌های سطح شهر رشت بهسازی و نوسازی شده‌اند و تعدادی نیز به این پارک‌ها افزوده شده است، اما در حقیقت این پارک‌ها استانداردهای کافی را در اختیار ندارند، به‌گونه‌ای که در هیچ‌کدام از این پارک‌ها فروشگاه مواد غذایی مناسب کودکان و یا سرویس بهداشتی مناسب کودکان و مادران و یا حتی پارک‌های مناسب به‌عنوان فضای مکث و دارای فضای مناسب برای شیردهی وجود ندارد، فارغ از این‌ها این پارک‌ها از نظر فضای امن برای کودکان، نور مناسب و لوازم بازی کامل و باکیفیت نیز دارای اشکال است.

نبود فضای ورزشی مناسب برای کودکان در رشت

در گذشته در هر محله شهر رشت زمین و مکانی برای ورزش گروهی کودکان و نوجوانان وجود داشت و مسابقات خودجوش محله‌ای در آن‌ها برگزار می‌شد، اما اکنون پس از گذشت سالیان و با توسعه شهرسازی عملاً این زمین‌های بازی از بین رفته و امکان ورزش برای نوجوانان به‌صورت گذشته وجود ندارد.

از بین رفتن ارتباط خانه، مساجد، پایگاه‌های بسیج و سراهای محلات

در گذشته پایگاه‌های بسیج و محلات نقش پررنگی در پر کردن خلأ فرهنگی و ورزشی نوجوانان داشتند، اما متأسفانه علیرغم اضافه شدن سرای محلات به این مجموعه‌ها در سالیان اخیر نقش پایگاه‌های بسیج، مساجد و سراهای محلات در جایگاه آموزشی، ورزشی و فرهنگی کودکان بسیار کمرنگ شده و تقریباً از بین رفته است، امروز نیاز است با احیای این سه ضلع و متصل کردن آن به خانه‌ها کودکان را از لحاظ فرهنگی، ورزشی و آموزشی تقویت کنیم تا نوجوانان و جوانان فردا مهارت‌های لازم زندگی را امروز بیاموزند.

در پایان باید به این نکته توجه داشت که مدیریت شهری رشت موظف است با ایجاد فضای مناسب تفریحی و فرهنگی و آموزشی کودکان، جوانان فردای این شهر و دیار را برای ساخت شهری بهتر آماده کنند، ما می‌بایست امروز برای فردای کودکان شهرمان نگران باشیم و به کسانی که برای آینده کودکانمان دغدغه ندارند اعتماد نکنیم.