براساس برخی شنیده‌ها تست کرونای شهردار انزلی مثبت اعلام شده و هم اکنون در قرنطینه خانگی است.

به گزارش ندای گیلان،براساس برخی شنیده‌ها از برخی از رسانه ها تست کرونای شهردار انزلی مثبت اعلام شده و هم اکنون در قرنطینه خانگی است.

ندای گیلان مستقلا نمی تواند این خبر را تایید کند