رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان به همراه مدیران این سازمان طی دیدار با تعدادی از بازنشستگان بهداشت و درمان استان ضمن شنیدن دغدغه ها و مشکلات مطرح شده، به گفتگو با آن ها پرداخت.

به گزارش خبرنگار ایلنا از رشت،در این جلسه بازنشستگان بهداشت و درمان استان به بیان دغدغه ها و مشکلات خود پرداخته و از مسئولین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خواستند تا پل ارتباطی میان آنها و مسئولین کشوری باشند.

اجرای صحیح و کامل دستورالعمل متناسب سازی مهرماه ۱۳۹۹در حق بازنشستگان بهداشت و درمان کشور مبنی بر تصحیح حقوق بازنشستگان به میزان ۹۰ درصد با شاغلان همتراز در همان دستگاه متبوع،اصلاح و اجرای کامل حق جذب هیات امنا بر اساس مصوبات قانونی،برقراری سختی شرایط محیط کار و حق اشعه طبق بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری،تسری فوق العاده ویژه در حق بازنشستگان بهداشت و درمان بر اساس دستورالعمل متناسب سازی، محاسبه حقوق و مزایا بر اساس مصوبات قانونی هیات امناء مستند به ماده ۱ احکام قانون دائمی برنامه های توسعه کشور از خواسته های اصلی حاضرین در این جلسه بود.

مشکلات درمانی، بیمه ای و همچنین مقایسه سختی کار و پرداختی های نیروهای بهداشت و درمان با سایر کارکنان دولت، از جمله مسائل حاشیه ای بود که برخی از نمایندگان بازنشستگان به آن اشاره کردند.

شنیدن دغدغه های اقشار مختلف مردم وظیفه مسئولین است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان پس شنیدن صحبت های تمامی افراد حاضر در جلسه و در پاسخ به تشکر حاضرین برای اختصاص زمان برای شنیدن دغدغه هایشان، با بیان اینکه شنیدن صحبت شما و سایر اقشار لطف نبوده و وظیفه ما مسئولین است، اظهار داشت: درب های سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان همیشه برای شنیدن مشکلات همه اقشار جامعه باز است.

وی با اشاره به حضور جمعی از کارکنان بهداشت و درمان در سال ۱۳۹۷ در سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان به منظور پرداخت پاداش بازنشستگی و حل شدن آن مشکل، گفت: اواخر سال ۱۳۹۹ نیز سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان مشکلات بازنشستگان تأمین اجتماعی استان را پیگیری و به مراجع مربوطه منتقل کرد.

کیوان محمدی با تاکید بر لزوم مطرح کردن مشکلات بازنشستگان بهداشت و درمان با سازمان متبوع خود در استان و کشور و تاکید بر اینکه این ارتباط به نفع شما خواهد بود، خاطرنشان کرد: دانشگاه های علوم پزشکی موظف هستند پیگیر امور بازنشستگان سازمان خود باشند و با توجه به شناختی که از مسئولین دانشگاه علوم پزشکی در استان وجود دارد، حتماً پیگیر حل مشکلات شما خواهند بود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان در دومین محور از صحبت های خود با تاکید بر اینکه اهمیت و سختی کار شما بر هیچکس پوشیده نیست، اظهار داشت: کارکنان خدوم کادر درمان با علاقه و احساس مسئولیت، تمام تلاش خود را به کار می گیرند تا حافظ جان و سلامتی بیماران باشند.

وی با اشاره به اینکه کادر درمان در تمامی شرایط و برهه های سخت زمانی، از جمله دفاع مقدس،سیل،زلزله، شیوع کرونا و… همواره عملکرد درخشانی را از خود به جای گذاشته اند، گفت: سختی و اهمیت کار شما را هرکس که تجربه حضور یا بستری در بیمارستان را داشته است، به خوبی درک می کند.

مشکلات بازنشستگان بهداشت و درمان را پیگیری می کنیم

محمدی افزود: مقایسه بین شغل ها  در خصوص اینکه که کدام یک مهم تر و ارجح نسبت به شغل دیگر است،صحیح نبوده و ما به همه افراد در هر شغل و جایگاهی نیاز داریم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان گفت: حتماً مشکلات و خواسته های شما را به سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه های مرتبط انتقال داده و تا حصول نتیجه آن را پیگیری می کنیم.

معرفی رابط سازمان مدیریت برای پیگیری های آتی بازنشستگان بهداشت و درمان

در این جلسه همچنین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان نیز گزارشی را از پیگیری های سازمان در خصوص حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان به حاضرین ارائه کرد.

در پایان جلسه  به دستور رئیس سازمان درخواست های مکتوب بازنشستگان بهداشت و درمان دریافت و یکی از مدیران این سازمان به عنوان رابط برای پیگیری های بعدی به حاضرین معرفی شد.