با صدور حکمی از سوی دکتر محمد دوستار،سید ناصرالدین حزنی مسئول کمیته فرهنگیان ستاد رئیسی در گیلان شد.

به گزارش ندای گیلان از رشت و به نقل از روابط عمومی شورای هماهنگی ستادهای مردمی آیت الله رئیسی در گیلان، با صدور حکمی از سوی دکتر محمد دوستار(مسئول شورای هماهنگی ستادهای مردمی آیت الله رئیسی در گیلان)، سیدناصرالدین حزنی به عنوان مسئول کمیته فرهنگیان شورای هماهنگی ستادهای مردمی آیت الله رئیسی در گیلان منصوب شد.