شهردار رشت طی احکام جداگانه ای مدیر حوزه، رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز و مدیر منابع انسانی شهرداری را منصوب کرد.

به گزارش ندای گیلان از رشت، طی حکمی از سوی شهردار رشت علیرضا قانع مدیر منابع انسانی و رئیس اسبق سازمان فرهنگی – ورزشی شهرداری به عنوان مدیر حوزه شهردار رشت منصوب و جایگزین علیرضا حسینی در این سمت شد.

علیرضا حسنی مدیر باسابقه شهرداری رشت نیز که سابقه حضور در مدیریت ارتباطات شهرداری، مدیریت حوزه شهردار، ریاست سازمان فرهنگی – ورزشی و سازمان مشاغل شهری را در کارنامه دارد به عنوان سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت منصوب و جایگزین سیدپیام جعفری نیا در این سمت شد.

همچنین شهردار رشت طی حکمی میثم حبیبی مسئول امور ایثارگران شهرداری رشت را به عنوان مدیر منابع انسانی شهرداری رشت منصوب کرد تا جایگزین علیرضا قانع در این سمت شود.