جواب این سوال مشخص است اما چرایی اش بسیار مهم تر ؟!

به گزارش ندای گیلان از رشت،گیلان دچار یک عارضه فرهنگی است که من اسم این عارضه را ” دست بی قرار در زیراب زنی ” نام نهاده ام

فرقی هم نمیکند که چه باشی اصولگرا یا اصلاح طلب یا اعتدالی !

بالاخره هرچه باشی , امام زاده هم باشی بالاخره یک نفر یا یک مجموعه در گیلان احساس تکلیف میکند تا زیراب فرد کاندیدای مسولیت کشوری را بزند !

روی سخنم با انهایی که گاف اخلاقی و مالی، داده اند نیست .

به واسطه شغلم , سالها پیش برای معاون وزیر شدن یک گیلانی ، پیش یک وزیری رفتیم . تعرفه کردن همانا و داد از نهاد وزیر بلند شدن همان !
که من میخواهم به ایشان مسولیت دهم ولی اینقدر شب نامه و روزنامه و … از گیلان آمده که نمی دانم اگر وی رامنتصب کنم آتشش دامنم را خواهد گرفت یا خیر ؟

در این شرایط کابینه آقای رییسی ، وزرا و سازمانهای اصلی که گذشت !
حدود سیصد مسولیت درجه دو کشوری داریم که میبایست منتصب شوند نمی دانم چند اصفهانی و شیرازی و خوزستانی و …منصوب خواهند شد.
ولی امیدوارم که بخشی از این انتصابات به گیلانیان برسد .

به شرطی که از داخل گیلان آتش دامنشان را نگیرد !
#محمدپورخوش_سعادت