فرماندار رشت با اشاره به افزایش 2.8 میلیارد تومانی اعتبارات استانیاین شهرستان، گفتد: امسال اعتبارات استانی رشت 87.7 درصد افزایش داشته است.

به گزارش ندای گیلان از رشت،سیدعیسی مهدوی  عصر امروز در جلسه کمیته برنامه‌ریزی و تصویب نهایی توزیع اعتبارات این شهرستان  که در سالن اجتماعات فرمانداری رشت برگزار شد بیان داشت: تخصیص اعتبارات شهرستانی متناسب با نیازهای واقعی و سرفصل ضوابط تنظیم شده است.

فرماندار شهرستان رشت با بیان اینکه عملکرد دولت باید متناسب با شرایط و موقعیت در کشور سنجیده شود، مطرح کرد: کارهای به اتمام نرسیده در دولت وجود دارد که باید انجام شود.

مهدوی با اشاره به اینکه اقدامات و کارهای انجام شده در دولت قبل را نفی نمی‌کنیم ولی کارهای هر دولت در زمان و مکان خود باید سنجیده شود، گفت: دولت در موضوع سلامت و برجام اقدامات خوبی داشته است.

نماینده عالی دولت در شهرستان رشت با بیان اینکه تخصیص اعتبارات در حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی تنظیم شد، افزود: سرفصل استانی و پروژه‌های استان در 23 فصل، 60 برنامه و 850 پروژه تعریف شده است.

مهدوی با بیان اینکه در سال 1394 مجموع اعتبارات استانی 17.2 میلیارد تومان بوده است، افزود: در سال 1395 مجموع اعتبارات استانی به 27.4 میلیارد تومان رسیده است.

فرماندار رشت با اشاره به اینکه در ماده 180 در سال 1394 مجموع اعتبارات استانی 3.2 میلیارد تومان بوده است، مطرح کرد: مجموع اعتبارات استانی در سال 1395 به 6.1 میلیارد تومان رسیده است.

مهدوی با تاکید بر اینکه در ماده 180 مجموع اعتبارات 22.3  میلیارد تومان بوده است، خاطرنشان کرد: مجموع اعتبارات در سال 1395  به 44.7 میلیارد تومان رسیده است که نسبت به سال 1394، 22.3 میلیارد تومان افزایش داشته است.

وی با اشاره به افزایش 2.8 میلیارد تومانی اعتبارات استانی رشت، بیان کرد: امسال اعتبارات استانی رشت 87.7 درصد افزایش داشته است.

مهدوی، اعتبارات عمرانی رشت را دارای 23 فصل و 60 برنامه اعلام کرد و گفت: امسال 850 پروژه عمرانی در شهرستان رشت عملیاتی می‌شود.

وی با اشاره به اعتبارات 172 میلیارد و 158 میلیون تومانی استانی، خاطرنشان کرد: سهم رشت از اعتبارات مذکور 27.4 میلیارد تومان است.

 

فرماندار شهرستان رشت با تاکید بر اینکه در ضوابط بودجه و تنظیم اعتبارات استانی 3 اولویت مطرح است، تصریح کرد: اولویت نخست در پرداخت مطالبات، پروژه‌های قبلی است.

مهدوی با بیان اینکه اولویت دوم در تنظیم اعتبارات بودجه با اتمام پروژه‌های نیمه تمام است، گفت: اولویت سوم برای تنظیم بودجه با پروژه‌هایی است که در مدت زمان دو سال به بهره‌برداری می‌رسند.