رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان سلامت مردم را یک اصل دانست و گفت: در تأمین و حفظ سلامت مردم و ارتقای آن با احدی تعارف نداریم و سلامت مردم را با هیچ‌چیز معاوضه و معامله نمی‌کنیم.

به گزارش ندای گیلان از رشت،نشست دانشگاهی جوانی جمعیت و حمایت از خانواده گیلان در سالن اجلاس حوزه ریاست دانشگاه با حضور محمدتقی آشوبی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان و دیگر اعضا برگزار شد.

محمدتقی آشوبی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان در این نشست با اشاره به کاهش حدود هفت‌درصدی موالید گیلان در سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰، اظهار کرد: خوشبختانه میزان کاهش موالید در استان گیلان که در رتبه چهارم کمترین میزان موالید در کشور بود، امسال در مقایسه با سال گذشته رشد داشته و به ۲.۴ درصد رسیده است.

وی با اشاره به تغییرات میزان فوت گیلان در هشت‌ماهه امسال در مقایسه با سال گذشته، افزود: میزان مرگ‌ومیر در گیلان نیز حدود چهار درصد افزایش‌یافته که با توجه به پیری جمعیت استان، دور از انتظار نیست.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به عزم و جدیت استان در مقوله جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، گفت: گیلان از ابتدای امسال تاکنون ۱۷ نشست تخصصی پیرامون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده برگزار کرده و موانع و مشکلات این قانون فوری و واجب را در استان تسهیل و رفع کرده است.

آشوبی، کنترل سقط‌های غیرقانونی را یکی از راهکارهای مؤثر در افزایش جمعیت دانست و گفت: برخی از مراکز درمانی و بیمارستانی در افزایش سقط‌های غیرقانونی پیشرو بودند که اقدامات کنترل و مهار آن‌ها شجاعانه در قرارگاه سلامت استانی تصویب و اجرا شد و تعدادی نیز در دست اجرا قرار دارند.

وی سلامت مردم را یک اصل دانست و تصریح کرد: در تأمین و حفظ سلامت مردم و ارتقای آن با احدی تعارف نداریم و سلامت مردم را با هیچ‌چیز معاوضه و معامله نمی‌کنیم.

گفتنی است در این نشست مصوبات بیست و یکمین نشست قرارگاه جوانی جمعیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تغییرات جمعیتی استان گیلان و همچنین اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در حیطه معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گیلان طرح و بررسی شد.