دکتر ارسلان زارع، استاندار گیلان با سعه صدر مثال زدنی در جلسات و نشست ها فضاهای بحث و تبادل نظر مدیران استان در جهت رفع مشکلات حوزه خود که طبیعتاً رفع مشکلات مردم و صنوف گوناگون است را باز گذاشت است.

به گزارش ندای گیلان از رشت، یکی از خصوصیات بارزی که مسئولان باید مورد توجه جدی قرار داده و این مهم نیز مورد تاکید دین مبین اسلام برای مدیران حکومت اسلامی می باشد، سعه صدر و گوش دادن به مشکلات مردم است.
سعه‌صدر و گوش فرا دادن به مشکلات مردمی که مسئولان را پناه گاه خود می دانند، یک اصل اساسی و مورد انتظار از مدیران تراز اسلام و انقلاب است.
در همین راستا معمولاً استانداران که بعنوان نماینده عالی دولت در استانها هستند، به دلیل رعایت تشریفات و نشان دادن اقتدار مدیریتی، وقت کمتری را به شنیدن اختصاص داده و معمولاً سعی می‌کنند امورات شنیداری را به معاونین و مدیران پایین دستی بسپارند.
اما دکتر ارسلان زارع، استاندار گیلان با سعه صدر مثال زدنی در جلسات و نشست ها فضاهای بحث و تبادل نظر مدیران استان در جهت رفع مشکلات حوزه خود که طبیعتاً رفع مشکلات مردم و صنوف گوناگون است را باز گذاشته و جلسات استانداری گیلان در رویه کم سابقه ای از فرم های تشریفاتی و تحکمی خارج شده و به جلسات تبادل نظری و چالش مدیران در نزد استاندار در راستای رفع مشکلات استان تبدیل گردیده است.
این رویه استاندار گیلان شاید برای وی در عرف یک آسیب مدیریتی باشد، اما دکتر زارع از تشریفات معمول عبور کرده و به مدیران کل و فرمانداران و حتی مدیران میانی که بعضاً جرات صحبت و مطالبه گری در برابر استاندار استان در جمع مدیران استانی و کشوری را نداشتند فضا و میدان عرضه مطالبات حوزه مدیریتی خود و هماهنگی بیشتر با سایر دستگاه های اجرایی و همچنین بر طرف شدن تعارض بین چند دستگاه را فراهم آورده اند که در نوع خود کم سابقه بوده و جای حمایت و تقدیر دارد.
آرامش استاندار در استان سیاست زده گیلان قطعا می تواند در روند توسعه استان در ابعاد گوناگون و کاهش تنش ها بسیار مفید و موثر باشد تا تمامی ارکان نظام مستقر در استان بتوانند با همدلی و اتحاد در جهت رفع مشکلات مردم گام بردارند.
به امید تداوم این رویه مثبت و تسری به سایر دستگاه های اجرایی استان…