امیر رهنمای لشکامی ، با حکم علیرضا زهری به عنوان سرپرست رییس هیات ورزشهای همگانی شهرستان رشت منصوب شد.

به گزارش روز دوشنبه  روابط عمومی هیات ورزش های همگانی به ندای گیلان،در قسمتی ازاین حکم آمده است:

باتوجه به سوابق و تجربیات جناب عالی ،امید است بااتکابه نیروی لایزال خداوند وبااستفاده

از تجارب پیشکسوتان و افراد متعهد و علاقمند ضمن همکاری باهیات ورزشهای همگانی استان ،در امر توسعه و تامین ورزش همگانی آن شهرستان موفق و موید باشید .