طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان آستانه اشرفیه منصوب شد.

به گزارش ندای گیلان از آستانه اشرفیه، طی حکمی از سوی دکتر محمد تقی آشوبی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر محمد رضا شیری به عنوان سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان آستانه اشرفیه منصوب شد.

دکتر شیری پیش از این سابقه دو دوره مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان سیاهکل را در کارنامه کاری خود دارد.

گفتنی‌است؛ پیش از این دکتر اردشیر شهریزاد عهده دار این مسئولیت بود.