طی حکمی از سوی مدیرکل تامین اجتماعی گیلان ، محمد رحمتی به سمت سرپرست شعبه رودسر منصوب شد .

به گزارش ندای گیلان از رودسر ، به دنبال تعیین محمد هرمزی رئیس تامین اجتماعی شعبه رودسر به سمت سرپرست شعبه یک رشت ، طی حکمی از سوی جمیل حق پرست مدیرکل تامین اجتماعی گیلان ، محمد رحمتی مسئول نامنویسی و حسابهای انفرادی شعبه لنگرود به سمت سرپرست شعبه رودسر منصوب شد .

مراسم تودیع محمد هرمزی و معارفه محمد رحمتی با حضور مدیرکل ، معاون اداری مالی و رئیس و کارشناس ارشد نظارت و ارزشیابی اداره کل تامین اجتماعی گیلان و مسئولین واحدهای مختلف شعبه رودسر برگزار شد .

محمد رحمتی دارای بیش از 27 سال سابقه تخصصی در بخش بیمه ای تامین اجتماعی استان و مدرک تحصیلی کارشناسی میباشد .