سروش وظیفه و داریوش کرم زاده به عنوان روسای شورای شهر آستارا و لوندویل انتخاب شدند.

به گزارش ندای گیلان، اعضای هیات رئیسه شوراهای اسلامی شهرهای آستارا و لوندویل با برگزاری انتخابات داخلی در فرمانداری این شهرستان مشخص شدند.

 این انتخابات در اجرای ماده 16 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، مصوب 28 آبان سال 1386 هر سال یک بار برگزار می شود.
عصر دیروز در دومین دوره انتخابات هیات رئیسه شورای اسلامی شهر آستارا سروش وظیفه به عنوان رئیس، فرهاد محسنی نائب رئیس، میثم الوانپور دبیر، حامد نصرت اللهی خزانه دار، شهرام دولت ترکپور سخنگو و عادل نیرودل و عرفان جامبر به عنوان اعضای عادی آن انتخاب شدند.
در انتخابات شورای اسلامی شهر لوندویل نیز داریوش کرم زاده به عنوان رئیس و سخنگو، شهرام حیایی نائب رئیس، آصف زیدی منشی و خزانه دار و صمد ظفرخواه و مجید لطافتی به عنوان اعضای عادی آن انتخاب شدند.