مدیرعامل آب منطقه ای گیلان گفت: پایان فروردین ماه سالجاری سد سفیدرود به نقطه سرریز خواهد رسید.

به گزارش ندای گیلان،کاظم لطفی در خصوص شرایط فصل آبیاری پیش رو گفت:در حال حاضر با توجه به بارشهای خوبی که درنیمه دوم سال 95 صورت گرفته ذخیره سد سفید رود  اکنون در شرایط خوبی قرار داشته و با نقطه سر ریز 10 روز فاصله دارد.

وی افزود:این سد پایان فروردین ماه سالجاری به نقطه سرریز خواهد رسید.

لطفی خاطر نشان کرد:بر اساس نتایج جلسات کمیته منابع و مصارف استان و پیش بینی‌های صورت گرفته برای به وقوع پیوستن فصل کشاورزی پرمحصول برای اینکه از وضعیت جوی بنابر پیش بینی‌های هواشناسی گیلان دارد بهترین استفاده را ببریم پیشنهاد میکنیم تا کشاورزان کشت برنج را در بازه زمانی 10 اردبیهشت تا 30 اردبیهشت ماه انجام دهند.

وی با بیان اینکه این زمان مقارن با آبگذاری کانال های شبکه  آبیاری و زهکشی است،به کشاورزان توصیه کرد:با مراکز جهاد کشاورزی شهرستانها و امور آب شهرستان در ارتباط باشند و فعالیتهای مرتبط با فصل کشاورزی را با توجه به پیش بینی وضع هوا انجام دهند.

مدیرعامل آب منطقه‌ای گیلان تصریح کرد:گیلان تامین کننده 40 درصد برنج کشور به عنوان یک محصول استراتژیک در سطح کشور است و این افتخار را دارد که به عنوان یک سازمان خدمت‌رسان دولتی برای تحقق شعار سال که از سوی رهبر معظم انقلاب با مضمون اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال نامگذاری شده است در خدمت مردم باشد.