یکصد و نوزدهمین جلسه کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری با قرائت دستور جلسه توسط حق پناه دبیر کمیسیون و ارایه ی پاره ای از توضیحات، در روز شنبه کار خود را آغاز کرد.

به گزارش ندای گیلان،ذاکری رئیس کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری رشت ضمن عرض گرامیداشت روز ۲۹ دی ماه روز هوای پاک بیان داشت:با توجه به عدم دسترسی به اطلاعات جامع نمی توانیم در خصوص وضعیت سالم یا ناسالم بودن هوا ابراز نظر دقیق یا حتی تقریبی داشته باشیم.
وی افزود: با توجه به آسیبهای وسیع زیست محیط که از طریق هوا و انتشار گازهای حاصل از سوخت زباله ایجاد میشود، باید گامهای پیش رو سنجیده و با تدبیر برداشته شود.
وی در ادامه اظهار داشت:در خصوص تعیین وضعیت “پیوست سلامت زباله سوز”، طی نامه ای از کمیسیون به ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی گیلان استعلام خواهیم کرد.
ذاکری در پایان صحبتهایش اظهار داشت: باید از رفتار هیجانی بپرهیزیم به همین منظور برای رسیدن به نتایج مطلوب هر بخش از کار را به حوزه تخصصی خودش واگذار کردیم. سراوان با بحرانی اساسی روبروست زباله سوز هم بدلیل تولید گازهای سمی با آسیب بالای زیست محیطی مضراتش بر منافعش غالب است. پس باید راهکارهای بازیافت زباله را ارزیابی دقیق نموده و نتایج استخراج شده حاصل از جلسات کمیسیون را، هر چه سریعتر اجرایی کنیم.