علیرضا رئیسی در سفری ۲ روزه، امروز وارد گیلان می‌شود.

به گزارش ندای گیلان،برنامه نخستین روز سفر سخنگوی ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا در گیلان، امروز شامل حضور در نشست ستاد استانی مدیریت و مقابله با کرونای گیلان و بازدید از مرکز آزمایشگاه مولکولی و منتخب رودبارتان در شهر رشت است.

حضور در وبینار گزارش روزانه طرح غربالگری شهید سلیمانی، حضور در نشست هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی گیلان، بازدید از مراکز منتخب و بررسی طرح غربالگری پایلوت سامانه سند رومیک از برنامه‌های دومین روز سفر علیرضا رئیسی به گیلان است.