سازمان جهانی بهداشت یک دستگاه سی تی اسکن ۱۶ اسلایس به بیمارستان شهید حسین پور لنگرود اهداء کرد.

به گزارش ندای گیلان  دفتر نمایندگی سازمان بهداشت جهانی WHO یک دستگاه سی تی اسکن ۱۶ اسلایس به بیمارستان شهید حسین پور لنگرود اهدا کرد.

دفتر نمایندگی این سازمان برای نصب دستگاه سی تی اسکن، خرید ups همراه با تابلوی مربوطه و شیشه سربی ۱۷ میلیارد ریال پرداخت کرده است.