معاون شیلا گیلان می گوید صید قاچاق و آلودگی رودخانه‌ها موجب می‌شود که فقط حدود ۱۰ درصد بچه ماهیان رها شده در رودخانه‌های منتهی به دریای خزر در گیلان به چرخه صید برسد.

به گزارش ندای گیلان،اکبر ایلدرم، معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات استان گیلان  اظهار داشت: برای حفظ ذخایر ماهیان استخوانی و خاویاری از امروز تا پایان مرداد ۱۲۰ میلیون قطعه بچه ماهی در رودخانه‌های منتهی به دریای خزر رها می‌شود.

وی افزود: پیش بینی می‌شود امسال با رها کردن ۱۲۰ میلیون قطعه بچه ماهی استخوانی و خاویاری حدود ۸ هزار تن به ذخایر این ۲ گونه ماهی دریای خزر افزوده شود.

معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات استان گیلان اظهار داشت: بچه ماهی سوف، ماهی سفید، سیم، کولی، کپور از گونه‌های ماهیان استخوانی و تاس ماهی ایرانی، فیل ماهی و اوزون برون از گونه‌های ماهیان خاویاری هستند که در گیلان تکثیر و در رودخانه‌های منتهی به دریای خزر رها می‌شود.

ایلدرم تصریح کرد: صید قاچاق و آلودگی رودخانه‌ها موجب می‌شود که فقط حدود ۱۰ درصد بچه ماهیان رها شده در رودخانه‌های منتهی به دریای خزر در گیلان به چرخه صید برسد.

yjc