حدود 26 هزار و 300 مربع از اراضی بستر 25 ساله رودخانه در شهرستانهای آستانه اشرفیه و سیاهکل رفع تصرف شد.

به گزارش ندای گیلان از استانه اشرفیه، محمدحسین کریمی سرپرست امور منابع آب شهرستان آستانه اشرفیه اظهار داشت: در راستای حفظ حقوق‌ بیت‌المال و ایفای وظایف قانونی در خصوص آزادسازی بستر و حریم رودخانه‌ها، با شناسایی یک مورد از تصرف بستر رودخانه سفیدرود در منطقه کینچاه از توابع شهرستان آستانه‌اشرفیه و با پیگیری‌های حقوقی و دستور مقام قضایی، این اداره موفق به آزادسازی زمین مذکور به مساحت ۲۵ هزار متر مربع شد.

در گزارشی دیگر محمد جواد علیزاده مدیر منابع آب شهرستانهای لاهیجان و سیاهکل گفت : با توجه به اهمیت و ضرورت صیانت از منابع آبی و همچنین به منظور جلوگیری از تعدی اشخاص به اراضی دولتی (حرایم کانالها، بستر رودخانه ها و آب‌بندانها و….)، با پیگیری حقوقی و حکم قضایی، اراضی بستر ۲۵ ساله رودخانه شمرود واقع در روستای لیش شهرستان سیاهکل به مساحت ۸۰۰ متر مربع ، رفع تصرف شد.

وی افزود: یک نفر به صورت غیر قانونی در زمین مذکور نسبت به نصب پایه های فلزی و فنس کشی اقدام کرده بود