رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان از راه اندازی مرکز تخصصی درمان سالمندان درآینده در گیلان خبرداد.

به گزارش ندای گیلان ازرشت،محمد تقی آشوبی با بیان اینکه گیلان سالمندترین استان کشور است گفت: با توجه به اینکه ارتقای سلامت جسمی و روحی سالمندان، راه اندازی کلینیک جامع سالمندی در گیلان ضروری است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به ارائه خدمات سلامت محور به سالمندان افزود: اگرچه امکانات زیرساختی برای سالمندان به‌ویژه در ارائه خدمات درمانی و مراقبتی از آنها در جامعه فراهم نیست، اما با توجه به افزایش جمعیت سالمندی گیلان باید به این امر توجه شود.

آشوبی کاهش زادآوری در گیلان و رشد جمعیت سالمندی را یک معضل دانست و اضافه کرد: ساماندهی سالمندان پرخطر و حمایت از آنها یکی از الزامات اساسی در استان است.

وی با بیان اینکه راه‌اندازی کلینیک جامع سالمندی در کلینیک ویژه تخصصی شهدای سلامت در دستور کار قرارگرفته، تصریح کرد: برای ارائه خدمات درمانی و مراقبتی از سالمندان درقالب یک بسته خدمتی جامع برنامه ریزی شده است.